Properties to rent or buy in Bulawayo Industrial, Bulawayo

Bulawayo Abbatoir (ch03) Industrial To Rent, Bulawayo

Bulawayo Abbatoir (ch03)Industrial To Rent, Bulawayo

13353m2 R0m2A14K

View Property
Basch Street (nf04) Industrial To Rent, Bulawayo

Basch Street (nf04)Industrial To Rent, Bulawayo

611027m2 R0m2A14H

View Property
13684 Steelworks Road (nf06) Industrial To Rent, Bulawayo

13684 Steelworks Road (nf06)Industrial To Rent, Bulawayo

720253m2 R0m2A14A

View Property
Zsr Refinery Warehouse (sa26) Industrial To Rent, Bulawayo

Zsr Refinery Warehouse (sa26)Industrial To Rent, Bulawayo

13165m2 R0m2A14M

View Property
Belmont Bulawayo (sa01) Office To Rent, Bulawayo

Belmont Bulawayo (sa01)Office To Rent, Bulawayo

22405m2 R0m2A14I

View Property
13802 Steelworks Road (nf08) Industrial To Rent, Bulawayo

13802 Steelworks Road (nf08)Industrial To Rent, Bulawayo

12623m2 R0m2A14D

View Property